Halk dilinde akıl yoksunu deliler, kabul gören insanlardır ve ‘idare’ edilirler.

      Akıllı deliler, tehlikelidir.

      Akıllı deliler tehlikeli derken ikiye ayırmak gerekir.

      İlki; devlet, bayrak, vatan, ülke ve halk için öne çıkanlar,

      İkincisi; devlet, bayrak, vatan, ülke ve halk kavramlarını tanımayanlar.

      Öne çıkan akıllı delilere; Osmanlı Devleti kara ordusunda, halkın ‘deliler’ ismini verdiği, askeri birliği örnek verebiliriz.

      20-25 yaş arası gençlerden oluşan bu deliler, süvarilerden oluşuyordu ve savaşlarda; üstün cesaret gösteriyor, korkusuzca da düşman üzerine atlıyorlardı.

      Kavramları tanımayan akıllı deliler için örnekler o kadar çok ki!

      Bu tür akıllı delilere, her şey yaptırılıyor ...

      Bu tür akıllı delilerinde arkalarında da koruyucu olarak, akıllı deliler bulunuyor.

        Sokağa inen akıllı delilere ve onların koruyucusu olan akıllı delilere; ‘akıl akıldan üstündür’ sözünü hatırlatmak yeterli sanırım.

      Duydum sizi! ‘Akıl yaşta değil baştadır’. Çok haklısınız.

      Bu atasözümüz diyor ki; ‘’Bir kimsenin yaşı büyük olabilir, bu onun akıllı olduğunu göstermez; çünkü akıl bir düşünme işidir, insan düşünüyorsa yaşı büyük olmuş küçük olmuş, hiç önemli değildir, aklın ölçütü yaş değil düşünmedir.’’

      Düşünmeden konuşanların, piyasadan çekileceği günleri göreceğiz.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.