Yasaklar ve kısıtlamalar başladı.

      İşi olmayan, dışarıya çıkmamalı ki virüsün yaşama şansı kalmasın.

      Mecburen dışarıya çıkacak olanlar ne yapacaklarını biliyorlar, tekrarlamaya gerek yok!

      Mecburen dışarıya çıkanların, işleri zor ...

      Yasaklardan ve kısıtlamalardan ekonomik olarak etkilenen iş kollarının ve çalışanlarının işleri, daha da zor ...

      İçimizden biri olanlar için askıdakileri çoğaltalım.

      Daha iyi organize olalım ve askıdakileri çoğaltalım.

      Elektrik, su, farklı ısınma şekilleri dahil olmak üzere doğalgaz, gıda, giyim, nakit, iş, eğitim, vb. destekleri yani askıdakileri çoğaltalım.

      Kişiler, kamu kurumları, şirketler, sivil toplum örgütleri, vb., askıdakileri çoğaltalım.

      Günümüzde birçok sosyal yardımlaşma grubu, temel ihtiyaçları, sahiplerine ulaştırmaya çalıştırmaktadır.

      Karışık organizasyon yapıları, yeterli şeffaflık ve bilinirlik taşımadığından; sosyal yardımlaşma boyutunda, yeni bir model gerekliliği ortaya çıkmıştır.

      Eski bir geleneği yaşatmak; toplumun tarih ile olan köklerini, güçlendirecektir.

      Bu organizasyonlar;

- Toplum içerisinde farklı gruplar arasında, ortaklık kurmaktadır.

- Farklı gelir seviyelerinin, birbirlerinden haberdar olmasını sağlamaktadır.

- Örnek bir medeniyetin gelişimine, katkı sağlamaktadır

- Gelecek nesillere, paylaşımcı bir karakter aşılayacaktır.

      Tanımadığımız insanlar için de askıdakileri çoğaltalım.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.