.

      Basın İlan Kurumu (BİK), 59 yaşında yani olgun ve bir bilen konumunda.

      Basın İlan Kurumu (BİK), 2 Ocak 1961 tarihli ve 195 sayılı Kanun ile kurulan, resmi ilanların ulusal-yerel basında paylaştırılmasında aracı olan, özerk kurumdur.

      Hemen özerk kelimesinin anlamına bakalım ki iyice anlaşılsın. Özerk olmak; Bir üst organa bağlı olmakla birlikte, ayrı bir yasaya göre kendi kendini, özgürce yönetmek.

      Ülkemizde resmi ilanların dağıtılmasında aracılık görevine ilişkin ilk hukuki düzenlemeye, 1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi’nde yer verildi.

      Ülkemizde “yazılı basın” olarak nitelendirilen gazete ve dergilerin bağımsız yayın politikasıyla hayatlarını sürdürebilmelerinin yolu, her ülkede olduğu gibi, yüksek satış ile yayınlanan ilan ve reklam gelirlerinden geçmektedir.

      Resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle, hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, fikir ve içerik farkı gözetmeksizin yürüttüğü aracılık hizmetini sürdürmeye devam etmekte.

      Görev alanında bulunan gazeteleri, dijital ortamda denetleyebilmek için oluşturduğu sistemle aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital gazete arşivini, kullanıcıların hizmetine sunmuştur.

      Önemli görevlerinden biri de Basın Ahlak Esasları kapsamında şikayete bağlı ve/veya resen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde “resmi ilan kesilmesi” yoluyla, gazetelere yaptırım uygulamasıdır.

      Çeşitli sosyal ve ekonomik görevler de üstlenen Kurum, gazete işletmelerine kredi, basın derneklerine nakdi yardım ve basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlara, faizsiz borç vermeyi sürdürmektedir.

      Ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsünde sayılan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerince çıkarılan gazetelere de maddi desteğini sürdürmektedir.

      Basın ilan kurumuyla ilgili serzenişler; Yerel, bölgesel, ulusal olarak gerçek anlamda gazetecilik yapanlarla, sadece resmi ilanları gelir kaynağı olarak gören gazeteler, ayrımının yapılamaması ve ilan desteği ile güçlenen gazeteler yanında ilan cezası verilen gazete ayrımları, verilen resmi ilanların alt ve üst sınırlarının olması, kurumun alt sınırdan da üst sınırdan da ilan vermesi ...

      Yaşanan ekonomik kriz ve maliyet artışlarının önüne geçmek için Basın İlan Kurumu gazete bayi satışları ve sayfa sayılarında indirime giderken, fikir işçisi kadrosunu da düşürdü. Bunlarla beraber ilan sütun santim fiyatları da BİK Genel Kurulunun teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından bir yılda iki kez artırıldı.     

      Ekonomik krizden kaynaklı ilanlarda yaşanan azalmalar bir yana, ilanların doğrudan temin ve bazı istisna alımlar gibi benzer yöntemlerle kısıtlanması da gazetelerin ana gelir kaynağı olan ilanlar da azalmaya sebep oluyor.

      Tüm bu olumsuzluklar, gazeteleri olduğu kadar BİK’nu da etkiliyor. İlan pastasındaki azalmaya paralel olarak gelirlerinde ciddi azalmalar olan BİK, küçülmeye giderek, bazı illerdeki şubelerini kapattı.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.