Gazneliler, aynı zamanda Gazneliler İmparatorluğu olarak da bilinirler, 977'den 1186'ya kadar Orta Asya'nın büyük bölümünü ve İran'ın ve Afganistan'ın doğu bölgelerini yöneten Türk kökenli bir Pers Müslüman hanedanıydı. Hanedan Sabuktigin tarafından kuruldu ve bir şehir olan Gazni'de bulunuyordu. günümüz Afganistan'ında yer almaktadır.

Sabuktegin'in oğlu Gazneli Mahmud'un yönetimi altında Gazneliler, bir dizi askeri seferle imparatorluklarını Hindistan'a kadar genişlettiler ve burada güçlü bir Müslüman devlet kurdular. Mahmud, özellikle Hindistan'a yaptığı baskınlarla ve Shahnameh destanını yazan ünlü şair Ferdowsi de dahil olmak üzere Fars ve Arap kültürünü himaye etmesiyle tanınır.

Askeri başarılarına rağmen Gazneliler, Selçuklular ve diğer Türk kabilelerinin saldırıları da dahil olmak üzere iç çekişmeler ve dış baskılarla karşı karşıya kaldı. Hanedan 12. yüzyılda geriledi ve sonunda Afganistan'dan rakip bir Müslüman hanedan olan Gurlular tarafından fethedildi.