İçişleri Bakanlığı valilikler gönderdiği genelge ile Fahri Trafik Müfettişi olacakların başvurularını internet ortamından yapabileceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı valilikler gönderdiği genelge ile Fahri Trafik Müfettişi olacakların başvurularını internet ortamından yapabileceklerini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen genelgede, 'İçişleri Bakanlığı dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için yalınlaştırma ve bilişim entegrasyonları gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda; Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik 31 Ekim 2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yönetmeliğin ekinde yer alan Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu (Ek-4)’nun elektronik ortamda doldurulmasına imkan sağlanmış ve bahse konu müracaat formu www.trafik.gov.tr adresinde 'Fahri Trafik Müfettişliği' başlığı altında yayımlanmıştır. Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız için ilgili form aşağıda sunulmuştur' açıklaması yapıldı.