Ortadaki İslam dünyasında, pek çok büyük düşünürü yetiştirmiş, bilim, felsefe, ve sanat alanlarında büyük katkılarda bulunur. Bu düşünürlerden biri de Farabi'dir. İslam düşüncesi tarihinde önemli bir yere sahip olan Farabi, birçok alanda faaliyet gösteren çalışmalar yapmış ve İslam medeniyetinin bölgelerinde büyük katkılarda bulunmaktadır.

Farabi'nin en bilinen eserlerinden biri, "El-Medinet'ül Fazıla" (Ahlaklı Şehir) adlı eseridir. Bu eserde, ideal bir toplumun nasıl olması ve toplumun en iyi şekilde nasıl kopyalanması konularına odaklanılmıştır. Farabi, insanların sadece bilgi değil, aynı zamanda erdem ve değerlerle de bağışlanmasının savunulması ve toplumun bu değerlerine dayalı bir şekilde küreselleşmenin sürmüştür.

Ayrıca Farabi, Aristoteles'in hayatında İslam'ın değişimini aktarmış ve İslam düşünce geleneğinde önemli bir yere sahip olan Aristoteles'in ürünlerini Arapça'ya çevirmiştir. Bu sayede Aristoteles'in formülü ve mantığı İslam dünyasında daha geniş bir şekilde anlaşılabilmiş ve tartışmalar eklenmiştir. Farabi'nin bu çevirileri, İslam düşünce geleneğinin zenginleşmesine ve dönüşüm düşüncelerine olan ilginin artması katkı sağlamıştır.

Ayrıca Farabi'nin müzik, astronomi, matematik ve siyaset gibi birçok alanda yazdığı eserler, onun çok yönlü bir şekilde anlaşıldığını göstermektedir. Özellikle müziğe olan ilgisi, onun halkının insanlığının gücü olacak bir güce sahip olduğunu düşünmesine yol açmıştır. Bu düşüncenin, insanların duygusal ve zihinsel deneyimlerinin şekillendirilebilecek sonuçları öne sürmüş ve izleyebilecek terapi ve eğitim alanında kullanılmasına ilham kaynağı olmuştur.

Farabi'nin üyelerinin ve işlerinin, İslam dünyasındaki ve diğer taraflarında büyük katkıları vardı ve onun İslam düşünce ilişkilerindeki önemli bir yıldız olduğunu gösteriyor. Sürekli olarak ilgi çekici ve etkileyici olmaya devam etmekte ve eserlerini, teknolojik ve entelektüel bir zenginlik olarak değerini korumaktadır. Farabi'nin topraklarında, İslam dünyasının ve dünya düşüncesinin güncel yeri daima parlak kalacaktır.