Deprem kuşağı hattında bulunan Balıkesir’de, Balıkesir Üniversitesi ’Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’ kurdu.

Deprem kuşağı hattında bulunan Balıkesir’de, Balıkesir Üniversitesi ’Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’ kurdu. Balıkesir Üniversitesi, bünyesinde Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi kurdu. Üniversite kurduğu merkezde, özellikle deprem tehlikesinin riski, tespiti ve zararların azaltılmasına yönelik konuları ele alacak. Araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları Balıkesir Üniversitesi’nin uzman akademisyenleri ve üniversite paydaşları işbirliği ile gerçekleştirecekler.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Kuş, 'Merkezimizce yürütülecek olan çalışmaların sonuçlarını, daha önceden elde edilen verilerin ve deneyimlerin ışığı altında, araştırmacılara ve yerel yönetimlere sunacağız' dedi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezimiz, risk yönetimi ve acil durum yönetimi planlarının hazırlanması ve uygulanması konularında şehrimizin kurumlarına ve yöneticilerine destek olacaktır. Ayrıca, vatandaşlarımızın eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirecektir' dedi.