Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığını korumaya, geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyiyle beraber yaşam kalitesine de ulaştırmayı hedefleyen, meslek koludur.

      Hemşire; gerekli eğitim almış ve doktorla iş birliği yaparak, hastaya bakan sağlık çalışanıdır.

      Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 28 milyon civarında hemşire bulunuyor ve bu işgücünün yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyormuş.

      Ayrıca dünyadaki hemşire ihtiyacının karşılanması içinse 6 milyonluk bir istihdama daha ihtiyaç varmış.

      Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden (ICN) Genel Müdürü Howard Catton; enfeksiyon oranlarının, ilaç hatalarının ve yüksek ölüm oranlarının daha ziyade '’az sayıda hemşirenin görev yaptığı yerlerde’' fazla olduğunu, hemşirelerin ‘'işgücündeki sorunlar nedeniyle'’ bitkinlik yaşadığını ve şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

      Türkiye'deki pandemi sürecinin başlamasıyla, hastanelerin farklı polikliniklerinde çalışmakta olan çoğu hemşire, hızlandırılmış eğitimler alarak, COVID-19 servislerine aktarıldı.

      Hemşireler, koronavirüsle mücadele sürecinde etkin bir biçimde ve en önde yer alıyor. Hastalarla çok yakın temas içerisinde bulunan sağlık meslek grubu olarak, hastanın anlık değişen ihtiyaçlarını karşılamakta görev alıyor.

      Kan alma, ilaç verme, solunum cihazıyla ilgili işlemler, hastaya pozisyon verme, bulguları ölçme gibi aşamalarda hastayla çok yakından temas kuruyorlar.

      Hemşireleri rahat bırakalım ve Hemşirelik Andında neler söylediklerini, bir de bizler okuyalım;

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü çabayı göstereceğime,

Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma , hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma,

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime,

Bunların, tümünü yaparken, uluslar arası hemşirelik ahlak yasasını onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma, ant içerim.

      Okudunuz!

      O zaman ne yapalım?

      Hemşireleri rahat bırakalım.

      Covid-19 süresince hemşirelerimizin neler yaptığını gördük ve görmeye devam ediyoruz.

      İşlerini biliyorlar ve çok da iyi yapıyorlar.

      O zaman ne yapalım?

      Hemşirelerimizi, artık rahat bırakalım.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.