Yılın son ayına girdik.

         Aralık ayında çok yazılan, çok konuşulan ve yüksek seslendirilen 3 kelime var, yeni asgari ücret.

   Asgari Ücret; minimum ücret veya verilmesi gereken en az miktar, şeklinde tanımlanıyor.

         Daha açıklayıcı olarak da; işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini, günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret, şeklinde tanımlanıyor.

   Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

   Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Covid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle, internet ortamında, bugün toplanacak.

         Yeni Asgari Ücret, 4 toplantı sonunda belli olacak.

   Yazımın başlığı olan Yeni! Asgari Ücret kelimesini; bol bol duyacağız, göreceğiz ve okuyacağız.

   Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 üyeden oluşuyor;

- T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci,

- TÜİK temsilcisi,

- Kalkınma Bakanlığı temsilcisi,

- Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

- Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

- Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci.

   Asgari ücretin belirlenmesinde;

- Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum,

- Geçinme indeksleri,

- Ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları, göz önüne alınıyor.

   Bununla birlikte komisyon, konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

  Asgari ücret, uygulanmaya başlandığı 1951 yılından bugüne kadar geçen dönemde işçi, işveren ve hükümet arasında sürekli tartışma konusudur.

  Gelelim 2021 yılı için bir asgari ücret tahminine ...

         Merkez Bankası, 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4'ten, yüzde 8.9'a ...,

         2021 yılı için de yüzde 5.4'ten yüzde 6.2'ye yükseldi.

         Ekonomi çevreleri ise enflasyon beklentilerini, yüzde 14'ün üzerinde olmasının çok muhtemel olduğunu belirtiyorlardı ve tahminleri de doğru çıktı.

         Enflasyon beklentilerinde azalma yok! artış var.

         Ayrıca 2021 yılı için vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam veya yumuşatılmış adıyla ‘yeniden değerlendirme’ yapıldı.

         Vergi ve harçlarda da azalma yok! artış var.

   Hayat pahalılığı, alınan-verilen ücretlerin üzerinde gittiği sürece, yapılan ücret-maaş artışlarının, bir anlamı yok.

         İkinci el değil, yeni! asgari ücret olmalı.

         Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.