BEST, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan Türkiye’de kendi sektöründe ilk ve tek firma oldu.

      Balıkesir'de 1966 yılında kurulan, ilk transformatör üretimini 1969 yılında gerçekleştiren, bir Yırcalı Holding kuruluşu olan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri dünya çapındaki kalitesiyle aranılan bir marka olmuş durumda.

      Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi; dünya çapındaki işletmeleri, sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamaları hakkında rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler paktıdır.

      Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlerin aktivitelerinde yüksek kalite ve dürüstlük aramaktadır. Şirketlerin raporları, şeffaf bir şekilde herkes ile paylaşılmakta ve benzer şirketlerin ve diğer paydaşların yorum yapması teşvik edilmektedir.

      Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında; Türkiye Ulusal Ağı, Dünya’daki en büyük on ulusal organizasyondan biridir. Kamuoyu, iş dünyası, medya, akademi ve devlet tarafından gelen destek ve ilgi gittikçe artmaktadır.

      Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi; insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır.

1. İlke: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,

2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,

3. İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,

4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,

5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli,

6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli,

7. İlke: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,

8. İlke: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,

9. İlke: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,

10. İlke: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

      Bu ilkelere bağlı kalarak faaliyet göstermek rekabet gücünü olumlu etkiliyor. Şirketlerin karlılığını artırabiliyor. Kurumlara muazzam katkılar yapıyor. Daha ucuz borçlanma şansı verebiliyor. Verimliliğin artmasını sağlayabiliyor.

      İlklere devam eden BEST A.Ş.’yi ve Yırcalı Ailesini, tebrik ederek alkışlıyorum.    

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.