Bir işçinin, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için;

1. İşçinin işten çıkartılmadan önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,

2. Son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışması,  

  1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, gerekiyor.

      İşçi ve patron arasında açılan davaların temel konusunu; iş akdinin feshinin, haklı nedene dayanıp dayanmadığı, oluşturuyor.

  İhbar ve kıdem tazminatı ödemek istemeyen patron, işten çıkış gerekçesi olarak; 4857 sayılı İş Kanunu’nun, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılığı düzenleyen maddesini gösteriyor.

  İhbar ve kıdem tazminatını ödemek istemeyen patron, iş akdinin fesih sebebi olarak, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı gösteriyor ve 29 numaralı kodu seçiyor.

      Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağının “istisnası” olan ‘Kod 29’ işçilerin kabusu oldu.

      İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatılırken Kod 29 olarak adlandırılan, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden işten çıkarmalar, pandemide artmış durumda.

İşçi için 29 sayısına kod numarası olarak bakarsak, bu 29 kodu, çok hassas bir nokta.

Bunun nedeni, İŞKUR’a işsizlik ödeneği için başvuru yapıldığında, işten ayrılış bildirgesindeki kod numarasına bakılması.

29 numaralı kod girilmişse, işsizlik maaşını ödemiyor.

Kanun maddesinin 25/II bendinde, birden fazla fiil bulunmakta. Fakat işçinin bu fiillerden birini işlemesi halinde; işten ayrılış bildirgesinde, işten ayrılış nedeni, kod 29 olarak belirtilmekte. Dolayısıyla işçinin hangi fiili işlediği açıkça belirtilmediğinden 29 işten ayrılış kodu, işçi açısından işsizlik maaşı ve tazminat alamamanın ötesinde daha sonraki işe girişlerinde olumsuz referans olabilmekte.

  29 kodunun içinde; işçinin işyerindeki başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması, uyuşturucu madde kullanması, hırsızlık yapması vb. yüz kızartıcı fiiller de bulunmakta. Bu bakımdan 29 kodu, işçileri çok zor durumda bırakıyor.

      İşçi kadınlar için ise 29 kodu, çok tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

  Bu aşamadan sonra işçi ve patron arasındaki adalet arama durumuna, mecburen yargı karar veriyor.

      Erkek ve Kadın işçiler artık işsiz kalmaktan değil, damga yiyerek işsiz kalmaktan korkuyor.

  29 bizim için rakam ama kod numarası olunca farklı bakmak gerekiyor.

  • Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.