Balıkesir Sağlık-Sen üyeleri, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri arifesinde; sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş oldukları Toplu Sözleşme taleplerini kamuoyuna paylaşmak için basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını gerçekleştiren Balıkesir Sağlık-Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, “Memur-Sen olarak, üç gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tekliflerimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi alacağız. 1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere, 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak” dedi.

GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİNİ YARINLARA TAŞIMAK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamasına devam eden Erzi, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla güçlü sağlık sisteminin sürdürülemeyeceğini ifade etti. Erzi, “Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, geçesimi gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağlık-Sen olarak, onlardan almış olduğumuz güçle, yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alacağız. Sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Eskiler, “Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz” derler. Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen, pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorununu, bu çerçevede değerlendirmek lazım. Açıkça söylemek gerekirse, pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, çalışanların kangren haline gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir.” diye konuştu.

KURUMLARI AYAKTA TUTAN FEDAKAR ÇALIŞANLARDIR

Sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin acil suretle karşılanması gerektiğini belirten Nihat Erzi, “Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları, sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar çalışanlardır. O halde bu çalışanların sorunlarının tez elden çözülmesi gerekir. Haklı talep ve beklentilerinin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları 84 milyon vatandaşımız an be an takip etti. Hala da devam ediyor. Can kurtarmak için can verdi sağlık çalışanları. Cephenin en önünde var güçleriyle mücadele ettiler. Hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine tüm sağlık çalışanları üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. O halde vakit, son iki yıldır hemen herkesin “Hakları ödenmez” dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti. Artık sorunlarını kökten çözme vakti. Toplu Sözleşme masasını, çözümün parçasına dönüştürme vakti” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞAN MEMNUNSA HİZMET ALANLAR DA MEMNUN

Sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmenin verilen hizmetin kalitesini de arttıracağını söyleyen Nihat Terzi, açıklamalarına şöyle devam etti; “Sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek, mali-özlük ve sosyal haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Salgın tehlikesi henüz ortadan kalkmış değil. Sağlık çalışanlarının yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek kamu idaresinin sorumluluğundadır. Hep söylüyoruz, aslolan; çalışanın, emek verenin, alın teri akıtanın yani sağlık çalışanının memnuniyetidir. Gerisi sonuçtur. Çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adaletsizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır iş yükü altında ezilmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa hem verilen hizmet çok daha sağlıklı olur hem de hizmet alanlar yani hastalar memnun olur.”

SAĞLIK ÇALIŞANI İCRAAT BEKLİYOR

Sağlık çalışanlarının teşekküre değil, icraata ihtiyacı olduğunu söyleyen Nihat Erzi, “Tüm bu nedenlerle de pazartesi günü başlayacak Toplu Sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik bir eşikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz, hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçişi, sağ salim tamamlamak lazım. Bunun yolu; sorunları hasır altı etmemek, yarınlara bırakmamaktır. Böyle bir tavrın hiç kimseye faydası olamayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği aşikardır. Açıkçası, sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu. İcraat bekliyorlar, sorunlarına çözüm istiyorlar. Haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar” dedi.

ERZİ, MEMUR-SEN’İN TALEPLERİNİ SIRALADI

Memur-Sen olarak, geçtiğimiz günlerde bakanlığa sundukları teklifleri basına açıklayan Erzi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş olduğumuz tekliflerimizde bunları tek tek ortaya koyduk. Teklif paketimiz 81 maddeden oluşuyor. Arasından en önemlilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz pazartesi günü Memur-Sen olarak, tümü kamu çalışanları adına teklifte bulunduğumuz hususları paylaşıyorum. 2022 yılı için yüzde 21 zam, 2023 yılı için yüzde 17 zam. 2022’de yüzde 3, 2023’te yüzde 3 refah payı. 600 TL seyyanen zam. Emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi. 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesinin 2022’de 450 TL, 2023’te 540 TL olarak ödenmesi, 3600 ek gösterge vaadinin bir an önce hayata geçirilmesi. Saymış olduğum bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerli.”

SAĞLIK-SEN’İN İSTEDİKLERİ PAYLAŞILDI

Sağlık-Sen’in teklifte bulunduğu maddeleri açıklayan Nihat Erzi, Sağlık-Sen’in tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada mücadele edeceğini ifade etti. Erzi, Sağlık-Sen’in isteklerini şöyle sıraladı; “Bunların haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddeleri de şu şekilde sıralamak istiyorum. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde 40 oranında arttırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan arttırılmalı. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında arttırılmalı. 4/B süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe-hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli ve üç yılını dolduranlar kadroya alınmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışanların, sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı. Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde 20 artmalı. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalı. Gelir vergisi yüzde 15’i aşmamalı. Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL giyecek yardımı verilmeli. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimden yararlanmalı. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli. İcap nöbet ücretleri ödenmeli. Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayini ve becayiş hakkı verilmeli. Geçici görev yolluk ücretleri arttırılmalı. Adli Tıp Kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmeli. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve iş yeri ebesi olabilme hakkı verilmeli: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yardımcı sağlık hizmetleri kavramından ‘yardımcı’ ibaresi çıkartılmalı.” dedi.