Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, bir duyuru yayımlayarak, televizyon programlarında birçok konuda yapılan yayınlarda, programlara alanında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olduğunu kaydederek, bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak her alanın uzmanıymış gibi her programda çeşitli unvanlar kullanarak gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptığının görüldüğünü bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, bir duyuru yayımlayarak, televizyon programlarında birçok konuda yapılan yayınlarda, programlara alanında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olduğunu kaydederek, bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak her alanın uzmanıymış gibi her programda çeşitli unvanlar kullanarak gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptığının görüldüğünü bildirdi. Duyuruda, yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumunun da söz konusu olduğu belirtilerek, yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programların yayınlandığını, bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olarak katıldığını belirterek, 'Bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanı imiş gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb. farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları görülmektedir. Maalesef ki uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği de görülmektedir' denildi.
Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili olarak izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Üst Kurula çok sayıda şikayet başvurusu yapıldığı belirtilen duyuruda, 'Programlara katılan konukların kendi popülerliklerini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulundukları da görülmektedir. Bu kişilerin, bilinçli ya da bilinçsiz olarak maksadını aşan söylemler kullandıkları da tespit edilmiştir. Amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal sorumluluktan uzaklaşıldığı; söz konusu konukların yaptıkları yorumların toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği; bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasına sebebiyet vermektedir' ifadeleri kullanıldı.
Duyuruda, yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumunun da söz konusu olduğu kaydedilerek, 'Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir' açıklamasında bulunuldu.