Önce 27 Kasım 2019 tarihinde Libya’yla, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşması imzaladık.

      Sonrasında 21 Temmuz günü Navtex ilan ettik.

      Antlaşma ve ilan konuları birbirinden ayrı düşünülmemeli.

      NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır.

      Denizcilere; meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, acil durum, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemi olan Navtex, uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.

      NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Bu ilanla ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.     

      NAVTEX ilanı, Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.

      Türkiye, Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri çerçevesinde Oruç Reis araştırma gemisini yeni bir sismik araştırma gerçekleştirmesi için 21 Temmuz’da harekete geçirdi ve konuyla ilgili bölgedeki denizcilere duyuru, Navtex yayınladı. Meis ve Rodos adaları arasında kalan bu bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos günleri arasında Navtex ilan edilmesine, Yunan medyası ve yetkilileri tepki gösterdi.      

      Navtex ilanı, Lozan’da kazandığımız bir hak aslında.

      Gayri askeri statüde bulunan İpsara, Sakız ve Sisam adaları etrafında askeri tatbikat yapmak isteyen Yunanistan, 30 Nisan ve 15 Mayıs’ta yayınlanan iki ayrı Navtex ilanıyla, uyarılmıştı.

      Yayınlanan Navtex ilanlarında Lozan Antlaşmasına gönderme yapılarak: “İpsara Adası’nın, 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Uluslararası hukuk kuralları gereği gayri askeri statüdeki adanın askeri maksatlı kullanımı kabul edilemez. Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

      TSK'nın Lozan vurgulu Navtex ilanı ardından Yunanistan, tatbikatlarını iptal etti.

      Lozan Antlaşması sayesinde Türkiye; kendi Navtex ilanını yayınlayarak, bölgeye savaş gemilerini gönderme yetkisine de sahip durumda.

      Mustafa Kemal Atatürk, İnönü ve Lozan heyetine, neler borçluyuz ...!

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.