Artık siyasi parti kurabilirsiniz.

      Tarih 12 Ocak 1961. Siyasi Partilerin faaliyetine izin verildi.

      Siyasi partiler 59 yıldır, hayatımızın içinde.

      Özgür fikirlerin bir araya gelmesini, siyasal partilere borçluyuz. Çağdaş demokrasinin gelişmesinde siyasi partilerin katkısı çok, çok önemli.  

      Ülkemizde 1961 Anayasası ile birlikte siyasal partiler, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmezi oldular.

      Bununla birlikte 1961 ve sonrasındaki 1980 anayasası, siyasal parti faaliyetlerine sınırlama getiren maddeler barındırdığından çok sayıda siyasal parti, anayasa gereği kapatılmıştır.

      Kapatılan siyasi partiler nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, hep tartışılır olduk.

      1961 Anayasasına göre; Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uygun olmayan partiler temelli kapatılır, hükmü varken,

      1982 Anayasasında ise; Siyasal partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasal partiler, önceden izin alınmadan kurulurlar ve ancak Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılabilirler, ibaresi vardır.

      1982 Anayasasının siyasi partilerle ilgili hükümlerinde 1995 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin en göze çarpanı siyasal partilere üye olma yaşının 21’den 18’e indirilmesidir.

      Siyasal partilerin eylemleri nedeniyle kapatılmaları konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Venedik Komisyonu raporu doğrultusunda uluslararası standartlar oluşturulmuştur.

      Bir siyasal partinin özgürce faaliyette bulunması esas olmakla birlikte, demokrasinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için de siyasal partinin kapatılması, vazgeçilmezdir.     

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.