Matematik; yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi, sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan en güvenilir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi, matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim, anlamına gelmektedir.

      Matematiğin evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır.

      Matematiğin amacı; insanların doğuştan getirdiği düşünme kabiliyetini geliştirmektir. Matematik Öğretmenleri, bu gelişmeyi sağlamak için, bizlere bir kısım bilgiler kazandırarak karşılaşacağımız olay ve problemlerde inceleme, araştırma ve karşılaştırmalar yaptırarak, düzenli ve dikkatli olmamızı, mantıklı düşünmemizi ve her konuda doğruyu bulmamızı sağlar.

      Matematik Öğretmenleri; değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendisini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen öğretmenlerdir.

      Matematik öğretmenleri, yetenekli ve matematiğe yatkın öğrenciler dışında kalanlara da matematiği başarabileceklerini, diğer öğrencilerin kendilerinden çok üstün olmadıklarını, beraberce bu işi başarabileceklerine inandırır, onlara en üst düzeyde rehberlik yapar. Kazanılan her öğrenci, matematik için olumlu puandır.

       Ezberciliğe dayalı bilgi aktarımının esas alındığı geleneksel eğitim, günümüzde çocukların zihnini körelten bir mekanizma haline gelmiştir. Bugün okullarda yeni bilgi ile mevcut bilgiyi bütünleştirerek anlama değil, bilgiyi kitaptaki gibi öğrenme ve ezberleme gibi etkinliklere yer verilmektedir. Bunun sonucu olarak öğrencilerin çoğunluğu, matematiğin gerçek manasını anlayamamakta ve ''matematiği niçin öğreniyoruz?'', ''bu dersin bana faydası nedir?’’, ''günlük hayatta uygulaması nasıl oluyor?'' gibi ifadeler kullanmaktalar.    

      Matematik, okuldaki dersin haricinde;

Hayattır,

Yaşamın ta kendisidir,

Aklın dilidir,

Disiplindir,

İletişim aracıdır,

Düşünce biçimidir,

Anahtardır.

      Matematik, küçük yaşlarda verilen, iyi bir temel bilgiyle öğrenilmeye başlar. Ben matematiği, İlkokul Öğretmenim Müşerref Şentürk sayesinde öğrenmeye başladım. Ellerinden öpüyor, uzun ömür diliyorum.

      Sonrasında ortaokul hayatı ve karşımızda Matematik Öğretmenim Halil Sayın. Allah rahmet eylesin.

      Teşekkürler, Halil Sayın Öğretmenim. Hakkınız ödenmez.     

      Matematiği gerektiği gibi öğrenemeyen ve yaşamayan toplumlar; bilimi, sanatı, günlük yaşamı, sağlıklı bir şekilde yaşayamazlar.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.