İkide bir gündeme getirilen CHP’nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusunu daha önce de yazmıştım. Halen yürürlükte olan T.C. Anayasa’sı ve TMK’nın bu hisselerin hazineye devrine cevaz vermediği çok açık biçimde ortadadır. Ben kanunun ve ana yasanın ilgili maddelerini buraya yazarak kimseye hukuk dersi verme niyetinde değilim.

Ancak,  medeni ehliyetini kullanma hakkı olan,  herkes sağlığında dilediği  şekilde mallarıyla ilgili  tasarrufta bulunabilir. Yani, ölmeden önce, ölümü sonrası mallarından bir kısmını yada tamamını dilediği kişiye, kuruma bırakma  iradesini ortaya koyabilir. Bunun adı da herkesin bildiği “vasiyetname”’dir. Bu bağlamda, Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN VASİYETİ YOK SAYILAMAZ. Eğer, vasiyet ortadan kaldırılır ve hisseler hazineye devredilirse uluslararası sözleşmeler, anayasa ve medeni kanun yok sayılacaktır.

Böyle bir düzenleme hukuk normlarına aykırı olacağı gibi: ülkemize olan güveni de sarsacaktır. Bu karar örnek gösterilerek, bugüne kadar ölenlerin vasiyetleri de geçersiz hale gelebilir. Bu düzenlemeyi emsal göstererek vatandaşların ölmeden önce miraslarından mahrum ettikleri kimselere de dava açma hakkı doğacaktır ki, böylesi bir durum her şeyi Arap saçına döndürür. Sonra bu işin içinden çıkamayız. Ben yaptım oldu, sistemi bu denli köklü değişime yol açacak olayda telafisi imkansız neticelerin doğmasına zemin hazırlayacaktır.

Vasiyet düzenleme de mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, İş Bankası hisselerinin hazineye devriyle ilgili tartışmalar hukuki zemini olmayan gündem değiştirmek için ortaya atılmış konudur. Ben şayet böyle bir düzenleme yapılırsa kısa sürede Ana Yasa mahkemesinin bu işlemi iptal edeceğini bir hukukçu olarak düşünüyorum. Aksi felaket olur. Demedi demeyin. Saygılarımla.