Bilim ve veriler bilmez ‘ben bilirim’ denilerek günlük hayata eskisi gibi devam edilmesinin, Covidlere karşı işe yaramadığını ne yazık ki 13 aydır görüyor ve yaşıyoruz.

      Mart’la birlikte başlayan normalleşme ve açılma kararlarının etkisiyle, koyu kırmızı olduk.

      Sağlığa yapılan etkili yatırımlar da yetmemeye başladı.

      Maske-Mesafe-Temizlik üçlüsüne, aşı da eklenmiş durumda ama vatandaşın gördüğü, yaşadığı ve hissetmiş oldukları, akılları karıştırmakta.

      Bugün 15 Nisan ve Covid kardeşlere karşı, önceki tedbirlerle devam ediyoruz.

      Önceki tedbirler ‘Yeni Formül’ olarak kullanılacak.

      YF=Devletin mutlaka yapması gerekenler+Özel sektörün mutlaka yapması gerekenler+Vatandaşın mutlaka yapması gerekenler.

      Formülün kısaltması; Para+Disiplin+Yaptırım.

  Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.