İki yıl sonra doğacak olanlar, daha şanslı olacak mı?

        İnsan Hakları Eylem Planımız açıklandı ve hedef 2023.

      İki yıl sonrasında ki eksiksiz uygulamayla, insan doğacağız.

      İki yıl sonra dünyaya gelecek olan 2023 doğumlular; insani haklarla, doğmuş olacak.

      9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetin olacağı İnsan Hakları Eylem Planımızdan, geriye gidelim ve tekrar geri gelelim.

      1215 yılında İngiltere Kralı'na kabul ettirilen bildiri olan Magna Carta, insan hakları kavramının ilk belgesi sayılıyor.

      İnsan hakları konusunda yayımlanan bir diğer önemli bildiri ise,1776 yılında Amerika'da yayımlanan, Bağımsızlık Bildirgesidir.

      Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayımlanan, İnsan Hakları Bildirisinde; gerçek yerini almıştır.

      II. Dünya Savaşı'ndan sonra devletler, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. Bildiri, 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Bu tarih daha sonra, Uluslararası İnsan Hakları Günü oldu.

      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (European Human Rights Convention), 4 Kasım 1950'de ‘İnsan Hakları Bildirisinde’ bulunan hakları topluca güvence altına almak için Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde anlaştıkları metindir.

      Avrupa Konseyi’nin bu anlamdaki ilk adımı 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan ve 3 Eylül 1953’te yürürlüğe giren ‘İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AİHS)’dir.

      AİHS 59 maddeden ve ek protokollerden oluşuyor.

      İnsan Hakları Eylem Planımız, iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandı.

      Eylem Planında belirlenen her bir faaliyet için sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de iki hafta içerisinde kamuoyunun bilgisine sunacaklar.

      2023 yılı doğumlular; Z kuşağından sonra gelen, ALFA kuşağında (2010-2025) doğdu ve doğacak.

      Alfa kuşağını, Beta kuşağı, ardından da Gama ve Delta kuşakları takip edecek.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.