Corana bize yerli üretimin öneminin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Aklınıza gelen binlerce ürünü dışarıdan getirip satmak kolaydı. Ta ki sınırlar kapatılıp, herkes can derdine düştüğünde tedarik zincirleri kopuncaya kadar. Bilmem nereden buğdayı alıp, una çevirerek filan ülkeye un ihraç ederken, kendimizin buğday ve un ihtiyacını hissettiğimizde tarımın öneminin artması örneğini bunlara vermek doğru olur.

Sanayinin hammaddesini ara mamullerini de ithal ederken, bunların da azalması yerli kaynakların önemini artırdı. Şimdi tarımdan sanayide her türlü malı ülkemizdeki olanakları zorlayarak üretme zamanı. Bu işi kalıcı hale getirmek tek çözüm. Böylece milli gelirimizi de artırırız. Yerli üreticiyi korumak için getirilen ilave gümrük vergileri ithalatı azaltıcı etki sağlarken, yerli üreticinin hammaddeyi hala yurtdışından ithal etmesi nedeniyle ithal ürünlere gelen ek gümrük vergilerine yakın içeride üretilen ürünlere de zam olarak ufaktan yansımaya başladı. Burada bir terslik var.

Ülkemizde üretilen ürünler normalde zamlanmaması lazım. Dolayısıyla da, ithal ürünlere gelen ek gümrük vergisine ilaveten içeride üretilen ürünlerde de Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri yapılmalıdır ki talep artsın, arz artsın, piyasa canlansın.

18 yıldır tek başına ülkeyi yöneten mevcut hükümetin geç de olsa ithalatın yanlış olduğunu, yerli üretimin işsizliğin azalması, milli gelirin artması ve ihracatın artmasının önemini anlaması sevindiricidir. Ekonomik bağımsızlık üretimden geçer. Sadece tüketerek zengin olunamayacağını bilmeliyiz. Bugün ülkemizde iki liraya mal ettiğimiz bir ürünü ithal ettiğimizde bir liraya mal edebiliriz. Ancak, yarın satmıyorum birader, yahut da on liraya satıyorum işine gelirse dediğinde sıkıntıya girmemek için mümkün olduğunca her şeyi bizzati burada üreteceğiz. Her şeyi kendimiz yapamayabiliriz. O zaman yabancı ortaklarla işbirliği yaparak fabrikaları buraya kurarak ihtiyacımız olanı aldıktan sonra artanı da diğer ülkelere satarak hem mevcut döviz rezervimizi eritmemiş oluruz, hem de ihracat nedeniyle ek döviz geliri sağlarız. Ülkemizin borcu çok. Dövize gereksinim hayli fazla. Borçla çarkı döndürmek zorlaştı. Kimse düşük faizle borç vermiyor.  Yani, varsa tırnağımız kaşınacağız. Bu nedenle üretimi artırıcı her türlü önlemi almaya devam edeceğiz.

Saygılarımla.