Sözleşmeyi gönderdik.

      Yani sözleşemedik.

      Adı üzerinde, sözleşme!

      Sözleşme değil de sözleşmek mi? veya sözleştik mi? demek ve de yazmak gerekiyordu.

      Kelimelerin sonunu ‘K’ harfiyle bitirmek, gerçek anlamını kazandırmakta.

- Kadını koruma-k,

- Ağaç dikme-k,

- İnsanla sözleşme-k, vb.

      Gönderilen sözleşmenin amacı, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekti.

      Kadın hakları ancak, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırdığı bir ortamda, gerçekten gelişir.

      Gönderilen sözleşmenin satırları, kadın hakları bakımından yüksek dereceli önemdeydi.

      Fizik farklılıkların; kadın ile erkek arasında haklı fark olarak gösterilmesi, geri kafalıktır.

      Gönderilen sözleşmeyle kısaca kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması ve bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve bu konularda uluslararası iş birliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyordu.

      Gönderilen sözleşmeyi imzalayan taraflar "kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının bilincinde olarak" sözleşmede yer alan hususlarda, görüş birliği sağlamışlardı.

      Kadına şiddete cezasızlık, ciddi bir sorun olmaya devam etmekte ve özendirici rol oynamaktadır.

      Gidenin, geleni aratmaması için sözleşmek gerekiyor.

      Gidenin, geleni aratmaması için sözleştik mi?

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.