İklimler ve mevsimler sayesinde yeryüzündeki bitki toplulukları da şekillenmektedir. Özellikle bitkilerin doğru bir şekilde yetişebilmesi için besin, su ve sıcaklığa ihtiyaç duyulur.

Bitki örtüsü denildiğinde akla ilk gelenlerden birisi de bir yerde doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluk gelmektedir. Ülkemizde farklı iklimlerden kaynaklı farklı bitki örtüleri bulunmaktadır.

Bitkilerin yetişebilmesi için besin maddesi, su ve sıcaklığa ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu özellikler sebebiyle ülkemizde yeryüzü şartları farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple ülkemizde görülen farklı birçok bitki örtüsü bulunmaktadır.

Ormanlar geniş yapraklı ve iğne yapraklı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı ormanlarda ise her iki ormanında yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde ormanların birçoğu kıyı bölgelerinde bulunur. Buna göre İç Anadolu'da ormanlar seyrektir.

Sert yapraklı ve kuraklığa dayanıklı olan, bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşan maki Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülmektedir.

 Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgeler ise Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesidir. Bu bölgelerde maki bitki örtüsü görülmektedir. Genellikle yarı kurak ve kurak bölgelerde bulunmaktadır. İlkbaharda yağmurların yağması ile yeşeren sert çayırlar, otlak ve çalılıklardan oluşur.

Ülkemizde bozkır bitki örtüsü en çok İç Anadolu Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunmaktadır. Yüksek dağ çayırlı bitki örtüsü Doğu Anadolu'nun yüksek dağları ile Erzurum, Kars ve Ardahan platolarında yaygın olarak görülmektedir.